Câteva dintre obiectivele pe termen lung

– recuperarea, revigorarea şi promovarea valorilor morale şi religioase strămoşeşti şi conservarea mediului şi modelului de viaţă românesc.
– creeare și funcționarea ”Școlii Hiperboreene” ca mijloc de răspândire a spiritualității dacice, și sursă de formare a modelului de viață românesc.
– sprijinirea activă a Bisericii Creştine Române pentru apărarea moralei de obşte (comunitate locală), punând la bază bunul obicei şi virtuţile străbune ale neamului românesc;
– sprijinirea formării elitei viitorului prin promovarea modelelor și procedurilor de educaţie a tinerei generaţii în spiritul respectului faţă de tradiţie dar şi în deplină sincronizare critică cu dezvoltarea postmodernă globală;
– reformarea criteriilor, normelor şi cutumelor de constituire şi sprijin al familiei şi consolidarea educaţiei familiale;
– conceperea şi promovarea modelului de conviviologie etnică şi confesională;
– acordarea de sprijin organizatoric, material şi financiar, pentru unele structuri de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, private;
– ajutorarea directă a oamenilor săraci, a bătrânilor, bolnavilor, sau a persoanelor decăzute psihic ca urmare a schimbărilor brutale din societatea noastră;
– construirea, prin parteneriate diferite, a leagănelor pentru copii, a azilurilor pentru bătrâni, a centrelor de recuperare şi reinserţie socială a persoanelor dependente de consumul de droguri;
– implicarea în sprijinul activităţilor Centrelor Zonale pentru victimele traficului de fiinţe umane;
– organizarea cluburilor civice de reflecţie socială pentru explorarea soluţiilor realităţii şi valorificarea uriaşei resurse de inteligenţă umană existentă, dar încă nevalorificată;
– lansarea publică a iniţiativelor pentru corectarea sistemului actual de reprezentare a comunităţilor şi protecţia drepturilor individuale ale cetăţeanului;
– editarea unui organ de presă care să promoveze filozofia de acţiune a Fundaţiei în probleme de interes stipulate prin statut;