Consideraţii generale despre Fundaţia Kogayon

 

Fundaţia „KOGAYON” îşi propune să recupereze şi să promoveze, prin toate mijloacele constituţionale, valorile străvechi ale românilor, să contribuie la formarea unei sănătoase stări de spirit şi a unei conştiinţe civice avansate pentru promovarea inteligentă a conceptului de românism şi românitate, atât în spaţiul de formare şi  existenţă al naţiunii române, cât şi în dialogul universal cu celelalte naţiuni ale lumii.

Fundaţia „KOGAYON” are caracter filantropic cu o profundă orientare moral religioasă menită să promoveze valorile umane naturale, bunătatea, omenia, solidaritatea, întrajutorul dezinteresat, educaţia aleasă cumsecădenia, bucuria de a trăi în smerenie, cuminţenia comportamentală şi firescul modelului de viaţă autohton românesc.

Fundaţia „KOGAYON” se constituie ca un actor public sever în lupta împotriva abuzului individual sau instituţional asupra drepturilor fundamentale ale persoanei, ale libertăţilor şi drepturilor constituţionale ale cetăţeanului, indiferent de originea sa etnică, de sex sau de statut social.

Fundaţia „KOGAYON” se afirmă ca un promotor consecvent împotriva discriminărilor de orice fel,  traficului de persoane, exploatării sexuale a femeii, înstrăinării şi abandonării copiilor, traficării şi consumului ilegal de droguri

Fundaţia „KOGAYON” se afirmă ca un partener consecvent în cadrul proiectelor referitoare le dezvoltarea economică durabilă şi a celor cu caracter ecologist

 

Obiectivele principale ale Fundaţiei destinate împlinirii scopului propus sunt:

 

 • recuperarea, revigorarea şi promovarea valorilor morale şi religioase strămoşeşti şi conservarea mediului şi modelului de viaţă românesc. Creeare și funcționarea ”Școlii Hiperboreene” ca mijloc de răspândire a spiritualității dacice, precursoare a creștinismului.
 • sprijinirea activă a Bisericii Creştine Române pentru apărarea moralei de obşte (comunitate locală), punând la bază bunul obicei şi virtuţile străbune ale neamului românesc;
 • sprijinirea formării elitei viitorului prin promovarea modelelor și procedurilor de educaţie a tinerei generaţii în spiritul respectului faţă de tradiţie dar şi în deplină sincronizare critică cu dezvoltarea postmodernă globală;
 • reformarea criteriilor, normelor şi cutumelor de constituire şi sprijin al familiei şi consolidarea educaţiei familiale;
 • conceperea şi promovarea modelului de conviviologie etnică şi confesională;
 • acordarea de sprijin organizatoric, material şi financiar, pentru unele structuri de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, private;
 • ajutorarea directă a oamenilor săraci, a bătrânilor, bolnavilor, sau a persoanelor decăzute psihic ca urmare a schimbărilor brutale din societatea noastră;
 • construirea, prin parteneriate diferite, a leagănelor pentru copii, a azilurilor pentru bătrâni, a centrelor de recuperare şi reinserţie socială a persoanelor dependente de consumul de droguri;
 • implicarea în sprijinul activităţilor Centrelor Zonale pentru victimele traficului de fiinţe umane;
 • organizarea cluburilor civice şi de reflecţie socială pentru explorarea soluţiilor realităţii şi valorificarea uriaşei resurse de inteligenţă umană existentă, dar încă nevalorificată;
 • lansarea publică a iniţiativelor pentru corectarea sistemului actual de reprezentare a comunităţilor şi protecţia drepturilor individuale ale cetăţeanului;
 • editarea unui organ de presă care să promoveze filozofia de acţiune a Fundaţiei în probleme de interes stipulate prin statut;

 

Persoană de contact:

Președinte: Chelaru Cecilia Rocsana

Tel. 0722854526

Email  rocsana.cecilia@gmail.com