Kogayon este o fundație de cultură superioară șI înaltă spiritualitate

KOGAYON este MUNTELE SFÂNT AL DACILOR. Este locul simbolic de primenire morală a legilor pamântului și a celora care vegheau la săvârșirea actului de dreptate. Prin aducerea în discuția publică a marilor valori spirituale dacice ne facem o profesie de credință asupra viziunii eminesciene pentru propășirea românității. În România ”TOTUL TREBUIE DACIZAT OARECUM DE ACUMA-NAINTE” spunea Marele Poet ca premisă a recaptării rădăcinii noastre ancestrale și a repunerii valorilor naturale în ordinea desăvârșirii lucrării sociale.

Noi asta vom face!

Ce își propune, în principal, Fundația?

Fundaţia „KOGAYON” îşi propune să recupereze şi să promoveze, prin toate mijloacele constituţionale, valorile străvechi ale românilor, să contribuie la formarea unei sănătoase stări de spirit şi a unei conştiinţe civice avansate pentru promovarea inteligentă a conceptului de românism şi românitate, atât în spaţiul de formare şi existenţă al naţiunii române, cât şi în dialogul universal cu celelalte naţiuni ale lumii.

Fundaţia „KOGAYON” se afirmă ca un promotor consecvent împotriva discriminărilor de orice fel, traficului de persoane, exploatării sexuale a femeii, înstrăinării şi abandonării copiilor, traficării şi consumului ilegal de droguri.

Fundaţia „KOGAYON” se constituie ca un actor public sever în lupta împotriva abuzului individual sau instituţional asupra drepturilor fundamentale ale persoanei, ale libertăţilor şi drepturilor constituţionale ale cetăţeanului, indiferent de originea sa etnică, de sex sau de statut social.

Fundaţia „KOGAYON” se afirmă ca un partener consecvent în cadrul proiectelor referitoare la dezvoltarea economică durabilă şi a celor cu caracter ecologist.

Fundaţia „KOGAYON” are caracter filantropic cu o profundă orientare moral religioasă menită să promoveze valorile umane naturale, bunătatea, omenia, solidaritatea, întrajutorul dezinteresat, educaţia aleasă cumsecădenia, bucuria de a trăi în smerenie, cuminţenia comportamentală şi firescul modelului de viaţă autohton românesc.

Solicitare pentru redirecționare 2%

Daca vrei să contribui și tu la dezvoltarea proiectelor noastre, te rugăm să redirecționezi cei 2% din impozitul pe venitul global către Fundația Kogayon.

Dar nu ai timp de așa ceva, atunci donează un leu pentru Crezul Tău!

CIF: 22569202

CONT: RO65PIRB4230729904001000

BANCA:  First Bankfostă Piraeus Bank România