Așezământul ”KOGAYON”

Așezământul ”KOGAYON” este situat în comuna Brăduleț, judetul Argeș si este pus la dispozitia Fundației de către Directorul Executiv al Fundației.

Aici sunt planificate a se  desfășura anual  Cursurile de vară ale ”Școlii Hiperboreene”, ca mijloc de însușire, asumare si diseminare  a conținutului accesibil al spiritualității dacice. Școala, prin scopurile sale extinse iși propune sa fie un mijloc direct de corectare a comportamentului individual, în cele trei trepte de formare, ca om al cetății.

Proiectele de dezvoltare ale Scolii Hiperboreene, noua sa Curricula și planificarea tematică sunt în curs de promovare publică.

 

FUNDAȚIA KOGAYON

Proiectul cultural „Şcoala hiperboreană”

 

  1. Informaţii generale despre proiect:

Aria tematică – educaţie culturală

Denumirea proiectului cultural – Şcoala Hiperboreană. Cursuri locante de vară cu tema: „Trezirea acum! Invierea rădăcinii” şi Conferinţe itinerante depre ancestralitatea civilizaţiei dacilor şi recompunerii identităţii prin cunoaştere şi spirit.

Locul desfăşurării proiectului cultural:  Sediul Şcolii Hiperboreene, com. Brăduleţ, jud. Argeş-pentru cursurile de vară şi oraşele: Piteşti, Braşov, Ramnicu Sărat, Iaşi, Sibiu, Alba Iulia, Bucureşti – pentru conferinţe itinerante.

  1. Date generale despre proiectul cultural

Fundaţia Kogayon îşi revendică numele de la Muntele Sfânt al dacilor. Este acel loc simbolic de primenire morală a legilor pământului şi a celora care veneau la săvârşirea actului de dreptate. Prin aducere în discuţia publică a marilor valori spirituale dacice, ne facem o profesie de credinţă asupra viziunii eminesciene pentru propăşirea românităţii.

Fundaţia Kogayon, singură sau împreună cu alte ONG-uri şi sprijinită prin actele de mecenat financiar,  dar şi în cooperare cu instituţiile îndrituite ale statului român, îşi propune implicarea directă şi angajarea civică responsabilă pentru dezvoltarea culturală, instructivă, educativă şi patriotică a unui anumit segment al societăţii româneşti, menit să conserve, să susţină şi să dezvolte identitatea naţională în noul context al Europei Unite.

Proiectul cultural se va desfăşura prin cursuri de vară în cadrul Aşezământului Kogayon dispus în imediata apropiere a sitului istoric” Corbii de Piatră”, se pregătesc tinerii între 9 şi 14 ani în actul formativ direct în prezenţa părinţilor sau însoţitorilor, iar prin conferinţele itinerante se lansează dezbateri publice magistrale în mediul universitar şi spaţiul public nemijlocit.

A învăţa copiii în formare despre adevărurile originii lor, despre toate trimiterile istorice la înalta civilizaţie a străbunilor, a-i învăţa taina ascunsă în cuvintele vechi şi băştinaşe, este mai mult decât o necesitate.

A angaja discursurile publice pe tema celor zece menţiuni ale lui Pitagora despre geţi şi zeii hiperboreeni fondatori de civilizaţie umană, este nu numai relevant dar şi necesar.

  1. Obiective specifice ale proiectului cultural

Derularea unor sesiuni de pregătire a copiilor în cadrul şcolii de vară, însumând un număr de aprox. 150 de persoane, inclusiv părinţi/însoţitori.

Susţinerea de conferinţe itinerante pe teme alternative ”Zamolxism şi continuitate creştină”, „Identitate prin cunoaştere şi spirit”, „Legile lui Zamolxe şi filosofia lui Pitagora”.

Angajarea de parteneriate cu organizaţii private, economice şi culturale precum şi cu instituţiile publice coordonatoare de domeniu pentru promovarea tematicii şi filosofiei de abordare a istoriei şi identităţii românilor.

  1. Activităţi pregătitoare pentru desfăşurarea cursurilor Şcolii de Vară şi a Conferinţelor itinerante, care necesită atragerea surselor financiare de sprijin

Pregătirea bazei materiale de sprijin a desfăşurării cursurilor, identificare, rezervare şi inspectare spaţii de cazare şi servire a hranei, întocmirea convenţiilor asiguratorii pentru prestarea serviciilor publice de asistenţă medicală, avizarea curriculei şi stabilirea listei de prestaţii didactice pe baza acordului cu profesorii invitaţi, stabilirea responsabilităţilor pe puncte de lucru şi momente de acţiune cu partenerii şi alţi factori de asistenţă implicaţi în proiect.

Cursurile de vară se vor desfăşura în trei serii a şase zile fiecare. Pe lângă cursurile efective sunt prevăzute şi efectuarea de circuite cultural-spirituale pe traseul: Mânăstirea Robaia, Schitul rupestru Corbii de Piatră, Cheile Vâlsanului cu expunere pe tema protecţiei UNESCO asupra peştelui paleozoic Aspretus Valachorum Valasorum- unic în lume. De asemenea vor fi audiţii de muzică sacră, foc de tabără şi alte programe de socializare.

Pentru Conferinţele itinerante  aceste activităţi constau în contactarea şefilor de instituţii organizatoare precum şi a partenerilor-asociaţi în domeniu, din oraşele gazdă, precum şi detalierea pe baza înţelegerilor anterioare a tuturor aspectelor conecte locaţiei de desfăşurare, numărului estimat şi nivelului de cunoştinţe pe temă a participanţilor, precum şi a modului de diseminare a conţinutului conferinţelor.

  1. Metode de promovare şi vizibilitate ale proiectului cultural

Promovarea evenimentului se va face prin toate mijloacele avute la dispoziţie, în principal anunţurile publicitare ale posturilor de televiziune şi radio locale, prin reţelele de socializare facebook şi twiter şi afişaj stradal, în cazul conferinţelor. În funcţie de disponibilitatea directorilor de programe, avem soluţia dezbaterilor promo pe temă, la emisiunile informative locale. În toate aceste situaţii persoana prezentă în emisiune, dar şi în spotul publicitar, va enunţa fraza Cu sprijinul financiar nemijlocit al…..